1998

Excursió per Sant Just (2ªa esplaiada) 97/98

Campaments a Ardericó

Colònies El Company

Excursió a la Neu

Mines de Gavà (2ªesplaiada)