Esplai

Som una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’activitat de lleure per a infants i joves. L’esplai es caracteritza per la relació educativa monitor-infant i per la capacitat de transmetre uns valors de manera lúdica, com ara la tolerància, l’amistat, el compromís o el respecte per la natura. La finalitat és formar les i els infants per aconseguir que creixin com a persones des d’una perspectiva integral que té en compte el compromís social amb l’entorn, i descobrir-los una alternativa davant el consumisme i l’oci buit de contingut que proposa l’oferta mercantil, a més d’inculcar-los (o si més no donar-los-hi a conèixer) les tradicions, la cultura popular i l’arrelament a l’entorn.

esplai-ara-mateix-petits-home

Objectius

A l’Ara Mateix creiem que l’educació mitjançant l’esplai ha de tenir uns objectius pedagògics que donin sentit i unitat a qualsevol activitat que es porti a terme i que estiguin d’acord i reflecteixin la filosofia de l’entitat. Uns dels nostres principals objectius són:

 1. Que l’infant sigui capaç de discernir el que de positiu tenen les vivències (personals, dels altres i col·lectives) i de millorar la seva manera de pensar i d’actuar segons la pròpia consciència. Que sigui conscient que és a partir de l’acció personal i col·lectiva que la societat avança i el món millora.
 2. Que els nois/es mantinguin una bona relació amb els altres membres de l’esplai i es creïn esplaiades cohesionades on els infants i joves se sentin part integrant, important i necessària del grup.
 3. Que el noi/a aprengui a escoltar i a dialogar amb els altres respectant les idees diferents a les seves i no imposant les pròpies.

La importància d’aquests objectius radica en què totes les dinàmiques que es duen a terme a l’Esplai van encaminades a què els infants prenguin consciència que les seves accions, en petita o gran mesura, tenen un impacte en la societat de la qual formen part. Per tant, que ells han de formar la seva pròpia opinió per poder decidir sobre els seus actes sense deixar que els inculquin idees, fet que molts cops succeeix a través dels mitjans de comunicació, la publicitat o la uniformitat de pensament a la que sovint sembla que condueixi l’educació formal.

Així doncs, el respecte, la motivació, la participació activa, la cooperació, la il·lusió, la creativitat i el compromís són el missatge que s’amaga darrere la nostra tasca educativa.

Esplaiades

L’esplai està format per cinc grups separats per edats:

  • Petits: infants de 6 a 7 anys
  • Peketxans: infants de 8 a 9
  • Mitjans: infants de 10 a 12 anys
  • Grans: joves de 13 a 15 anys
  • Joves: joves de 16 a 18 anys
esplai-ara-mateix-foto-esplaiades

Horari base

L’horari habitual de l’Esplai és el de l’activitat setmanal, que es realitza els dissabtes a la tarda, i seguiria aquesta estructura:

16:00: Entrada de l’equip de monitors

16:00-17:00: Reunió de l’equip de monitors de cada grup per revisar el planning de la tarda i acabar de deixar-ho tot enllestit

17:00-17:10: Benvinguda a tots els infants

17:10-19:00: Activitats i valoració

19:00-19:15: Berenar amb els infants i joves

19:15-19:30: Recollida del material i neteja de l’esplai conjunta per part d’infants i monitors

19:30: Ensenyem o expliquem el que hem fet durant l’esplai a les famílies i els infants i joves marxen cap a casa.

Per planificar les diverses activitats setmanals, l’equip de monitors de cada grup d’edat concreta un dia de la setmana, si pot ser abans de dijous, per reunir-se. En aquests encontres s’avalua l’activitat del dissabte anterior, es realitza un petit escrit per actualitzar la web de l’esplai, es planegen les activitats del dissabte següent, es reparteixen les tasques i es tracten els diversos temes que afecten l’esplaiada o que es volen comentar a l’assemblea general.

Les assemblees generals de tot l’equip de monitors es duen a terme els diumenges al vespre cada dues setmanes. Quan hi ha esdeveniments concrets com Karts, Carnestoltes o Festa Major es convoquen assemblees extraordinàries.

Sortides

A l’esplai cada trimestre fem una sortida:

 • 1r trimestre: Cap de setmana a la neu, hi anem tot l’esplai junt, juguem amb la neu i ens tirem amb trineus i passem una nit a una casa de colònies.
 • 2n trimestre: Campaments de setmana santa, anem tot l’esplai junt però ens separem per edats en dos terrenys diferenciats (Petits, peketxans i mitjans, i grans i joves). Passem fora tres nits dormint en tendes de campanya, i estem en contacte directe amb la natura.
 • 3r trimestre: Cada esplaiada realitza una sortida d’estiu:
  • Petits: set dies en una casa de colònies
  • Peketxans: deu dies de campaments
  • Mitjans: deu dies de campaments
  • Grans: deu dies de ruta
  • Joves: deu dies de ruta
  • Premonitors: deu dies de voluntariat